محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

اشتراک در خبرخوان

باقلوا شیرعسل

باقلوا شیرعسل

آیتم‌های 1 تا 15 از مجموع 128 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

جدولی  لیست 

 1. پرفروش باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 750 گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 750 گرم

  در این بسته بندی تعداد 15 عدد باقلوا در 3 ردیف 5 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد.

  اطلاعات بیشتر
  ‎38,000 تومان
 2. باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 1.2 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 1.2 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 24 عدد باقلوا در 6 ردیف 4 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد.

  اطلاعات بیشتر
  ‎60,000 تومان
 3. پرفروش باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 1.4 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 1.4 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 30 عدد باقلوا در 5 ردیف 6 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد.

  اطلاعات بیشتر
  ‎70,000 تومان
 4. پرفروش باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 1.7 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 1.7 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 36 عدد باقلوا در 6 ردیف 6 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد.

  اطلاعات بیشتر
  ‎85,000 تومان
 5. باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 2.2 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه گردویی 2.2 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 48 عدد باقلوا در 6 ردیف 8 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد.

  اطلاعات بیشتر
  ‎110,000 تومان
 6. پرفروش باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 800 گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 800 گرم

  در این بسته بندی تعداد 15 عدد باقلوا در 3 ردیف 5 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد.

  اطلاعات بیشتر
  ‎40,000 تومان
 7. باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 1.2 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 1.2 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 24 عدد باقلوا در 6 ردیف 4 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد. اطلاعات بیشتر
  ‎60,000 تومان
 8. باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 1.5 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 1.5 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 30 عدد باقلوا در 5 ردیف 6 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد. اطلاعات بیشتر
  ‎75,000 تومان
 9. باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 1.8 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 1.8 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 36 عدد باقلوا در 6 ردیف 6 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد. اطلاعات بیشتر
  ‎90,000 تومان
 10. باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 2.4 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل شیرونه فندقی 2.4 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 48 عدد باقلوا در 6 ردیف 8 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد. اطلاعات بیشتر
  ‎120,000 تومان
 11. پرفروش باقلوای شیرعسل پرنسس 650 گرم

  باقلوای شیرعسل پرنسس 650 گرم

  در این بسته بندی تعداد 14 عدد باقلوا در 3 ردیف 4 تایی +2 عدد قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد. اطلاعات بیشتر
  ‎34,000 تومان
 12. پرفروش باقلوای شیرعسل پرنسس 800 گرم

  باقلوای شیرعسل پرنسس 800 گرم

  در این بسته بندی تعداد 18 عدد باقلوا در 6 ردیف 3 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد. اطلاعات بیشتر
  ‎40,000 تومان
 13. پرفروش باقلوای شیرعسل پرنسس 1.1 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل پرنسس 1.1 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 25 عدد باقلوا در 5 ردیف 5 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد. اطلاعات بیشتر
  ‎55,000 تومان
 14. باقلوای شیرعسل پرنسس 1.3 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل پرنسس 1.3 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 28 عدد باقلوا در 7 ردیف 4 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد. اطلاعات بیشتر
  ‎65,000 تومان
 15. پرفروش باقلوای شیرعسل پرنسس 1.6 کیلو گرم

  باقلوای شیرعسل پرنسس 1.6 کیلو گرم

  در این بسته بندی تعداد 35 عدد باقلوا در 7 ردیف 5 تایی قرار دارد. اوزان با تلرانس 3 درصد می باشد. اطلاعات بیشتر
  ‎80,000 تومان

آیتم‌های 1 تا 15 از مجموع 128 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

جدولی  لیست 

پرفروش ترین ها

محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.